Odkazy na další sbory

 

   MS z Kunovic: www.muzacikunovice.cz

 

  MS z Nedakonic: www.mps.nedakonice.cz

 

  Horňácký pěvecký sbor z Velké nad Veličkou: www.hornackysbor.com

 

  ŽS Babčice Spytihněv: www.babcice.ic.cz

<span style="font-size:10.0pt;font-family:" arial","sans-serif";times="" new="" roman";color:#0070c0;"=""> 

MS Vacenovice :  https://www.mszvacenovic.wbs.cz

MS Tasovice : https://www.muzaciztasovic.cz/

MS Kostice - Tvrdonice: https://muzacikostice-tvrdonice.webnode.cz